Gode arbejdsvilkår og høj effektivitet

Carrefour Gruppen bruger Logitrans Rotator til håndtering af den is, der bruges til afkøling af fisk. De ferske fisk placeres på knust is i salgsdeskene og holdes på denne måde både friske og appetitlige.

Isen leveres dagligt i 4 bakker med hver 300 kg, som tidligere blev skovlet manuelt fra bakkerne til deskene - et hårdt, opslidende og tidskrævende arbejde, som nu klares af Logitrans´ Rotator - en stor revolution for medarbejderne hos Carrefour!

Som en ekstra gevinst har Logitrans Rotator givet Carrefour en stor tidsmæssig besparelse. Isen håndteres hurtigt og effektivt - og medarbejderens performance får derfor også et løft!

Vigtige argumenter for at anvende en Logitrans Rotator:

 • Ergonomisk optimal arbejdssituation
 • Løft, rotation og transport i samme enhed
 • Kapacitet 1000 kg
 • Nem programmering af rotationsgrader og -hastighed
 • Fjernbetjening til rotation og til hæve-/sænkefunktion
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid
 • Fås i to modeller - med gafler eller med multikonsol
 • Mere tilfredse medarbejdere og færre sygedage
 • Stor effektivitet ved tømning af kasser og bokse
 • Produktsikkerhed i top
 • Brugervenligt håndtag