Facebook

Miljø

Logitrans ønsker at fremstå som en miljøvenlig virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører kvalitetsprodukter

Logitrans vil derfor 

  • kende sine interne og eksterne miljøpåvirkninger

  • gennem et effektivt ledelsessystem forebygge forurening og reducere C02- udledning

  • informere om vores aktiviteter og resultater

  • søge at nedbringe anvendelse af uerstattelige ressourcer gennem energibesparelser og genanvendelse

  • sikre en overholdelse af nuværende vilkår i lovgivning og miljøgodkendelser

  • være "på forkant" med udviklingen, så eventuelle nye myndighedskrav og kundeønsker let kan opfyldes

  • være en attraktiv arbejdsplads, som gennem uddannelse og information skaber engagement for miljø

  • motivere leverandører og andre samarbejdspartnere til miljøforsvarlig adfærd

  • tage miljøet i betragtning ved nyudviklinger, produktionsomlægninger og nyinvesteringer